Θυμός, ένας υποβολέας στη σκηνή της ζωής μας. / 17 & 18 Οκτωβρίου 2015

23/09/2015

Εικόνα 050Ο θυμός είναι το συναίσθημα που οι περισσότεροι αδυνατούμε να διαχειριστούμε, είτε ως εκφραστές του, είτε ως αποδέκτες του. Προτιμούμε να τον απαγορεύσουμε, να τον αποφύγουμε, να τον αποθηκεύσουμε, να προσποιηθούμε την απουσία του, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα να τον ξανασυναντήσουμε αργότερα πιο βίαιο, παρά να τον ακούσουμε, να εστιάσουμε στην πηγή του και να τον ελευθερώσουμε.
Έχοντας ενοχοποιήσει το θυμό, ως συναίσθημα ανάρμοστο του πολιτισμού τους, οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, τα έθνη, καταλήγουν στο αντίθετο από το προσδοκώμενο: να ζουν, να συζούν, να συζητούν, να συνεργάζονται, να ερωτεύονται, να ψηφίζουν, με κίνητρο τον κρυφό ή φανερό θυμό τους.
Ποια είναι η προσωπική μας σχέση με το θυμό; Ποιος είναι ο παιδικός και ο οικογενειακός μας θυμός; Πόσο θυμό εκφράζουμε και πόσο κρύβουμε; Πόσο εγκλωβισμένοι μένουμε κατηγορώντας τους άλλους; Πώς χάνουμε την αγάπη από το θυμό; Πόσο καλά διακρίνουμε την αφορμή από την αιτία; Πόσο θυμωμένοι είμαστε με τον εαυτό μας;
Θεμελιώδη ερωτήματα που φωτίζουν το θυμό στη ζωή μας θα μας απασχολήσουν σε αυτό το σεμινάριο. Παράλληλα, με τη μέθοδο της Συστημικής Αναπαράστασης, θα επεξεργαστούμε και άλλα προσωπικά θέματα των συμμετεχόντων.

Advertisements