Αδικία και δικαίωση / 7 & 8 Μαΐου 2016

25/04/2016

πουλίΗ αδικία εγκλωβίζει. Δεσμεύει ενέργεια και στερεί ελευθερία. Επηρεάζει την επιθυμία για ζωή και συναναστροφή. Δημιουργεί και τρέφει πικρία σε μια κοινωνία που απαρτίζεται από κατήγορους και κατηγορούμενους. Σε αυτό το περιβάλλον, οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν για να έρθουν κοντύτερα, αλλά για να δικαιωθούν.

Αποτέλεσμα αυτής τους της ανάγκης είναι να ζουν γύρω από τον πυρήνα των ατομικών τους δικαιωμάτων, δηλαδή του μικρόκοσμού τους, και έτσι να στερούν τον εαυτό τους ακόμη περισσότερο από την αναγκαία ελευθερία και διεύρυνση.

Η εμμονή με το δύσκολο παρελθόν, τις απογοητεύσεις και τις ματαιώσεις του, δε μας απελευθερώνει. Χρειάζεται να αντλήσουμε έμπνευση από την προσωπική δύναμη και ευθύνη, για να περπατήσουμε στο μέλλον. Με αυτά τα βήματα θα ασχοληθούμε στο σεμινάριο. Παράλληλα, θα επεξεργαστούμε και άλλα προσωπικά θέματα των συμμετεχόντων, με τη μέθοδο της Συστημικής Αναπαράστασης.

Advertisements